Stichting DITSS

Het Innovatieplatform voor safety & Security

Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security(DITSS) is een onafhankelijk bestuurde, non-profit organisatie, die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie op het gebied van een veilige omgeving. Zij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en bijbehorende resultaatgerichte doe-aanpak.
Permanent innoveren is daarbij geen doel op zich voor stichting DITSS, echter een middel om in een dynamische omgeving proactief te kunnen inspelen op relevante bouw- en ontwikkelopgaven rondom veiligheid in de samenleving. DITSS is vooral krachtig in het bouwen van living labs, operationele proeftuinen en het neerzetten van praktijkgerichte innovatie-omgevingen.

Op zoek naar kantoormeubilair? Klik hier