EcoSystem Thinking Institute

ESTI stimuleert en faciliteert open innovatie en versterking van een ecosysteem

To generate real solutions to real problems, we do not only need an integrated approach, we need the collaboration of an entire innovation ecosystem. ESTI – the EcoSystem Thinking Institute – gathers ecosystems around the challenges of Smart Living, like energy transition, care & wellbeing, safety and technology. This way every party – local authorities, science, industry, SME’s and education – can contribute to real solutions, using their own strengths.

Om te komen tot echte oplossingen voor echte problemen, hebben we niet alleen een geïntegreerde aanpak nodig maar de samenwerking van het hele innovatie-ecosysteem. ESTI – het EcoSystem Thinking Institute – brengt de ecosystemen samen rondom de uitdagingen binnen Smart Living, zoals energietransitie, zorg & welzijn, veiligheid en technologie. Zo kan iedere partij – overheid, wetenschap, industrie, mkb en onderwijs – vanuit de eigen rol en sterkte bijdragen aan echte oplossingen.

 

Wil jij ook een maand gebruik maken van onze nieuwe showkantoor? Klik dan hier!