28-10: HIGH5 lecture Big Data

28-10: HIGH5 lecture Big Data

15 okt. 2019

28-10: HIGH5 LECTURE BIG DATA

** Scroll down for English ** 

TU/e Innovation Academy organiseert samen met MKB Eindhoven, Eindhoven Engine en Fontys een serie van 5 interactieve lezingen gericht op ondernemerschap en innovatie onder de naam HIGH5. Meld je aan als je erbij bent van 16 tot 17.30!

Op 28 oktober (lezing 3 van de 5) nemen Jack van Wijk, hoogleraar visualisatie bij de TU Eindhoven en wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven, en Christiaan Esmeijer, directeur en mede-oprichter van ProcessGold, je mee in de wereld van Big Data. Elke dag wordt een enorme hoeveelheid data geproduceerd: 2,5 triljoen bytes. Dit kunnen social media-updates zijn, cookies en weblogs maar ook meterstanden, bedrijfsadministratie of gps-locaties van mobiele telefoons. Deze zogenoemde Big Data biedt een schat aan informatie waar jij als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Net iets meer dan de helft van het kleinbedrijf denkt dat zij binnen drie tot vijf jaar met Big Data aan de slag gaan. Echter, het gebruik van big data is allesbehalve eenvoudig. Het vraagt expertise op het gebied van IT en data-analyse, en een scherp inzicht in kansen en mogelijkheden voor nuttige toepassingen. Verder is de wetgeving steeds strenger geworden en dient zorgvuldig met juridische en ethische aspecten te worden omgegaan. Algoritmes kunnen snel beslissingen nemen – maar kunnen we die vertrouwen?

------

Together with MKB Eindhoven, Eindhoven Engine and Fontys, TU / e Innovation Academy is organizing a serie of 5 interactive lectures on entrepreneurship and innovation under the name HIGH5. Register if you want to join in from 4 – 5.30! 


On October 28 (lecture 3 out of 5) Jack van Wijk, professor of visualization at the Eindhoven University of Technology and scientific director of the Data Science Center Eindhoven, and Christiaan Esmeijer, director and co-founder of ProcessGold, take you into the world of Big Data. Every day an enormous amount of data is produced: 2.5 trillion bytes. This can be social media updates, cookies and weblogs but also meter readings, company administration or GPS locations of mobile phones. This so-called Big Data offers a wealth of information that you as an entrepreneur can take advantage of. Just half of all small businesses think they will start using Big Data within three to five years. However, the use of big data is anything but simple. It requires expertise in the field of IT and data analysis, and a keen insight into opportunities and possibilities for useful applications. Furthermore, legislation has become increasingly strict and legal and ethical aspects must be handled with care. Algorithms can make decisions quickly - but can we trust them?

Gerelateerd nieuws
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en events op HTCE en TU/e Campus? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Wil jij ook een maand gebruik maken van onze nieuwe showkantoor? Klik dan hier!