DITSS verzorgt lectoraat

DITSS verzorgt lectoraat

15 okt. 2019

DITSS VERZORGT LECTORAAT

Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) verzorgt een leerstoel ‘smart public safety’  aan de Avans Hogeschool. Dit lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich op het onderzoeken van de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij.

3 onderdelen
Het onderzoek valt in 3 onderdelen uiteen: smart organizations, smart local governance en smart citizens. Bij Smart organizations is het doel organisaties en netwerken mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op onderlinge data-uitwisseling en informatiegestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. DITSS biedt professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.

Informatievoorziening voor het veiligheidsdomein
Smart local governance draait om het ontwikkelen van nieuwe vormen van integrale informatievoorziening voor het veiligheidsdomein. Door deze met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein vorm te geven, ontstaan nieuwe vormen van informatievoorziening. 

Nieuwe vormen van samenwerking
Bij smart citizens wil DITSS door middel van digitale technologie burgers in staat stellen hun leven zelfstandiger te organiseren en daartoe nieuwe vormen van samenwerking met elkaar en met veiligheidsprofessionals te ontwikkelen. Het lectoraat richt zich vooral op burgerinitiatieven zoals netwerken voor buurtpreventie, of organisaties die samen data beheren: DataCommons. 

Living labs
Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richt DITSS living labs in. Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen we voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Over Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security(DITSS)
DITSS  is een onafhankelijk bestuurde non-profit organisatie die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie op het gebied van een veilige omgeving. En is bij ons gevestigd in Twinning! Zij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en bijbehorende resultaatgerichte aanpak. Meer weten? Klik hier!
 

Gerelateerd nieuws
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en events op HTCE en TU/e Campus? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Op zoek naar kantoorruimte? Klik hier voor ons aanbod in ALPHA!