Duthler Associates: privacy huishouding

Duthler Associates

28 feb. 2018

Jetse Biesheuvel, Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Duthler Associates is zichtbaar blij met de nieuwe plek in het ßèta gebouw. “Dit is een toplocatie en de keuze om ons hier te vestigen is een strategische geweest. Op 25 mei van dit jaar wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld gemeenten en zorginstellingen maar ook voor IT-bedrijven die hiermee samenwerken. Daarom wilden we ook in deze omgeving een Duthler Academy vestigen. We zijn met TWICE gaan praten. Naast de uiterst gunstige vestigingsvoorwaarden sprak de filosofie van de High Tech Campus ons aan en hebben we besloten: hier willen we zitten.”

Privacy huishouding om door een ringetje te halen

Duthler Associates is een snelgroeiend high end consultancykantoor waar professionals werken op het snijvlak van recht, ICT en organisatie. Zij verlenen juridisch en beleidsadvies aan overheid, instellingen, bedrijven en e-commerce dienstverleners. Duthler Associates benadert vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en legt interdisciplinaire verbindingen om te komen tot werkbare oplossingen.

Op 25 mei van dit jaar wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Duthler Associates heeft veel ervaring op het gebied van privacywetgeving. Om deze kennis te delen is in 2014 de Duthler Academy is opgericht. Deze academie leidt Functionarissen Gegevensbescherming op die privacy implementeren in organisaties en daar toezicht op houden. De tweejarige post Hbo-opleiding bestaat uit 30 modules die via e-Learning te volgen zijn. De modules zijn onderverdeeld in vier categorieën; formeel-juridisch, governance & compliance, materieel en assessments & audits. Bij de Duthler Academy werken ruim 20 medewerkers/docenten die aspirant functionarissen opleiden. Zij bieden de theoretische en praktische onderbouwing die de FG nodig heeft om te zorgen voor adequate gegevensbescherming en privacy huishouding binnen een organisatie. Daarnaast organiseert de Duthler Academy informatiebijeenkomsten, speed up courses, bewustwordingsprogramma’s, masterclasses, workshops en kennisgroepen.

Impact

Volgens Jetse stelt de nieuwe wet, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, strikte eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. “De impact van de wet kan groot zijn. Zo zullen sommige bedrijven verplicht worden om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Bijvoorbeeld instellingen en bedrijven die substantieel met bijzondere persoonsgegevens werken. Dan kun je denken aan ziekenhuizen of zorginstellingen. Maar ook tracking bedrijven die het doen en laten van consumenten op internet volgen of transportbedrijven die weten waar hun chauffeurs rijden. De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van privacy wordt groter en tegelijkertijd wordt de bevoegdheid van privacy toezichthouders steviger. Ze mogen zelfs boetes tot 20 miljoen euro opleggen. Dat zal niet snel gebeuren, maar toch.”

Het goeie adres

“Een IT-bedrijf dat voor een ziekenhuis werkt, hoeft misschien zelf geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst te nemen maar het ziekenhuis is wel eindverantwoordelijk en zal eisen dat bedrijven in de keten voldoen aan de nieuwe wet”, legt Jetse uit. “Mind Your Own Business Information (MYOBI) is een zogenaamde onafhankelijke derde partij die netwerkpartners faciliteert in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie. Dit platform voor smart contracting zorgt dat bedrijven alle privacy-afspraken contractueel kunnen vastleggen. Maar misschien duik ik nu te diep in de materie. Wat ik vooral wil zeggen: met de komst van de nieuwe wet komt er veel op ons af en de vraag naar privacy professionals is groot. Maar wie verzekert je of je een deskundig iemand binnen haalt? Wij hebben aantoonbaar kennis, expertise en deskundigheid huis. Bij Duthler Associates ben je gewoon aan het goede adres.”

Gerelateerd nieuws
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en events op HTCE en TU/e Campus? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Op zoek naar kantoorruimte? Klik hier voor ons aanbod in ALPHA!