Zorgdoc

Zorgdoc

12 dec. 2017

“Je zit hier midden in een poel van kennis.” En met ‘hier’ bedoelt Sven Berkvens het Twinning Center op het Science Park van de Technische Universiteit Eindhoven. Zorgdoc zocht hier begin 2017 een onderkomen om verder te groeien. Sven: “Naast uitstekende en uitgebreide voorzieningen is de aanwezigheid van UniPartners een van de redenen voor Zorgdoc om voor dit bedrijvencentrum te kiezen. UniPartners koppelt topstudenten aan het bedrijfsleven waardoor ondernemingen kunnen profiteren van de meest up-to-date kennis die bij studenten aanwezig is. Wij betrekken hen bij kleinschalige projecten. Daarnaast heb ik zelf op de TU/e gezeten. Ik ken de campus en andere bedrijven waarmee we willen samenwerken. Ik vind het gewoon een prettige omgeving.”

Baas over eigen bescheiden

Online medicatiebeheer: de regie terug bij de patiënt

Cees Schaap en Sven Berkvens begonnen in 2007 met de ontwikkeling van online medicatiebeheer om patiënten te betrekken bij hun medicijngebruik en deze gegevens actueel te houden. Zeker omdat er op dit gebied in de communicatie tussen eerste en tweede lijn wel wat te verbeteren valt. Zorgdoc is een toegankelijk hulpmiddel dat gebruikers in staat stelt om gegevens over medicijngebruik zelf vast te leggen. Sven: “Je kunt ons ‘product’ het beste omschrijven als een medicatieplatform. Het principe is dat je de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste informatie gedeeltelijk ook bij de patiënt legt. Het gaat namelijk over de eigen gezondheid, dat is niet niks. Daarin verschilt onze dienstverlening wezenlijk van andere platforms.”

Sven Berkvens

Het project Zorgdoc was oorspronkelijk bedoeld om de medicatie-intake voor poliklinische apotheken te verbeteren. De rol van de patiënt wordt daarbij als essentieel gezien omdat de patiënt uiteindelijk, zeker in de thuissituatie, de enige is die weet welke medicijnen gebruikt worden. Daarnaast werd de Richtlijn Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn vastgesteld met de verplichting dat er bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. De rol van de patiënt en deze richtlijn waren de twee basis ingrediënten voor Zorgdoc in de huidige vorm. 

Medicatiegebruik is een onderdeel in de zorg waar je als patiënt invloed op hebt

Sven: “Dat is inderdaad de insteek van waaruit we gestart zijn. Toen we besloten om dit project uit te breiden zijn we eerst gaan kijken wat we moesten doen om het invullen en bijhouden van medicatiegegevens voor patiënten aantrekkelijk te maken. We hebben hiervoor patiëntenpanels samengesteld en hun voorstellen in een nieuwe opzet verwerkt. Vervolgens hebben we onderzocht hoe ons businessmodel eruit zou moeten zien.”

Kwestie van opvoeden en verantwoordelijkheid geven

Sven: “Patiënten gaan niet voor de basisdienst betalen. En als je wilt dat ziekenhuizen, huisartsen en apothekers dat wél willen, moet je iets extra’s bieden. Zorgprofessionals willen ervoor betalen omdat ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving en vanwege een mogelijke efficiencyslag die ze kunnen behalen. Daarom hebben we modules op het gebied van logistiek, verificatie, declaratie en overdracht aan het platform gekoppeld. En dat werkt.”

Ons hoofddoel is het medicatiegebruik in Nederland zo overzichtelijk en veilig mogelijk maken

“We zijn operationeel sinds 2012”, besluit Sven. “Medicatiegebruik is een onderdeel in de zorg waarop je als patiënt invloed hebt. Als je besluit om een pilletje niet te nemen, is dat jouw beslissing. Daar hebben zorgverleners nauwelijks invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Patiënten komen steeds meer met verschillende zorgverleners in aanraking. Specialisten weten soms niet van elkaar welke geneesmiddelen ze voorschrijven. Ons hoofddoel is om het medicatiegebruik in Nederland zo overzichtelijk en veilig mogelijk maken. Dat doe je door zorgverleners te ondersteunen en een klein beetje op te voeden maar vooral door de patiënt de centrale rol te geven die ze in het gebruik toch al hebben.”

Twinning gebouw

Gerelateerd nieuws
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en events op HTCE en TU/e Campus? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Op zoek naar kantoorruimte? Klik hier voor ons aanbod in ALPHA!