Centrale 24

Centrale24 legt de verbinding tussen mensen met een zorgvraag, hun familie & vrienden en professionele zorgorganisaties.

Centrale24 is er om de gezondheid van mensen met een zorgvraag te helpen monitoren. Via hun centrale verbinden zij mensen die zorg nodig hebben met mensen die zorg bieden, zowel zorgaanbieders, huisartsen, zorgprofessionals en ziekenhuizen als familie, vrienden en buren. Met behulp van slimme technologie biedt Centrale24 alle mogelijkheden om zorg op afstand op een passende en vriendelijke manier in te vullen. Zij zijn er niet fysiek. Maar doordat Centrale24 er op afstand juist altijd zijn, zijn ze snel bij de hulpvraag aanwezig. Maar alleen wanneer het nodig is. Of beter: precies wanneer het nodig is. 24/7.