Embedded software

Embedded software is overal. Het is onmisbaar in het bedrijfsleven, waar tijdefficiëntie en innovatie centraal staan. We verwachten dat al onze soft- en hardware met elkaar kunnen communiceren. Hoe maken we dat mogelijk? Bij embedded (geïntegreerde) software wordt gebruik gemaakt van één elektronisch systeem, dat is geïntegreerd in artikelen of apparaten: zo laten de gegevens samen intelligent gedrag zien. Bedrijven gericht op Artificial Intelligence, Big Data en Datascience krijgen bij ons de mogelijkheid om zich hier specifiek op te richten.

Beschikbare hubs