Embedded software

Embedded software is overal. Het is onmisbaar in het bedrijfsleven, waar tijdefficiëntie en innovatie centraal staan. We verwachten dat al onze soft- en hardware met elkaar kunnen communiceren. Hoe maken we dat mogelijk? Bij embedded (geïntegreerde) software wordt gebruik gemaakt van één elektronisch systeem, dat is geïntegreerd in artikelen of apparaten: zo laten de gegevens samen intelligent gedrag zien. Bedrijven gericht op Artificial Intelligence, Big Data en Datascience krijgen bij ons de mogelijkheid om zich hier specifiek op te richten.

Beschikbare hubs (Coronaproof)